Information om udbud

Titel:
Grøn vækst og cirkulær økonomi - aktiviteter til støtte for inddragelse af berør...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dato for offentliggørelse på Ted:
13/02/2018
Frist for modtagelse af bud:
26/03/2018
Status:
Lukket
Information om partier
1
Analytiske, løbende støttetjenester med henblik på interessentinddragelse
Parti 1 dækker analytiske, løbende støttetjenester med henblik på interessentinddragelse. Opgaver under parti 1 vil i sagens natur være analytiske og langsigtede. Aktiviteterne kan kræve research, politisk analyse og/eller koordinering af en række interessentinddragelsesaktiviteter over en længere periode. Formålet er en løbende styrkelse og opbygning af interessentinddragelsen.
Mest fordelagtig