Information om udbud

Titel:
IPR-helpdeske for SMV'er
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
23/04/2018
Status:
Lukket
Information om partier
1
IPR-helpdesk for Kina
Dette er et udbud i form af en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå 3 tjenesteydelseskontrakter. Hver tjenesteydelseskontrakt omfatter drift af en international helpdesk for immateriel ejendom vedrørende et specifikt geografisk område, nemlig: Parti 1: IPR-helpdesk for Kina. Parti 2: IPR-helpdesk for Sydøstasien. Parti 3: IPR-helpdesk for Latinamerika. Det overordnede formål med parti 1 — IPR-helpdesk for Kina er at bidrage til internationaliseringen af SMV'er i EU ved at yde dem ekspertrådgivning om, hvordan de skal beskytte og styrke deres immaterielle rettigheder i eller i forbindelse med Kina. Tjenesteydelserne udført af IPR-helpdesken for Kina skal sigte mod at forbedre bevidstheden om samt forvaltning og beskyttelse af immaterielle aktiver ejet af SMV'er i EU, der opererer eller har til hensigt at operere i Kina, Hongkong, Macao og Taiwan. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.
Mest fordelagtig