Information om udbud

Titel:
Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
16/05/2018
Status:
Lukket
Information om partier
3
Maritim luftbåren mellemdistanceovervågning — datadeling via portal for eksterne missioner, »Remote Mission Portal«
Kontrahenten skal levere mellemdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 200 sømil fra en lufthavnsbase. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.
Mest fordelagtig