Information om udbud

Titel:
Almene informations- og kommunikationstjenesteydelser
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/04/2018
Frist for modtagelse af bud:
14/05/2018
Status:
Lukket
Information om partier
1
Trykkeritjenester
— Parti 1 omfatter tjenesteydelser til muliggørelse af trykkeritjenester vedrørende EMSA's publikationer, som for eksempel: i) lovpligtige publikationer i standardformat ii) 1-sides A4-foldere med to ombuk iii) 4/8-sides A4-brochurer iv) EMSA-plakater i A0-format v) 32/48/64-siders tekniske rapporter, retningslinjer, håndbøger og fortegnelser vi) 8/56/72-siders kvadratiske 20 x 20 cm-publikationer vii) enkelt-/dobbeltsidede faktablade i A4-format viii) Brevpapir med logo EMSA skal i kontraktens løbetid levere publikationerne fuldt færdige med tekst og billeder i et trykoptimeret PDF-format (udviklet i Adobe InDesign).
Mest fordelagtig