Information om udbud

Titel:
Levering af undervisningskurser til havariefterforskere
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
13/07/2018
Status:
Lukket
Information om partier
2
Udvidet kursus til havariefterforskere.
Formålet med udbuddet er at identificere egnede undervisere, der skal: — Bistå EMSA underviser(e) på grundlag af punkterne angivet i stk. 2.2.1. Den nøjagtige deltagelse skal drøftes mellem EMSA's underviser(e) og kontrahenten mindst 3 uger før datoen, hvor den planlagte undervisning forventes at finde sted. De moduler, hvor kontrahenten forventes at bistå EMSA-underviseren i leveringen, anslås samlet til 6 timer, — Udvikle indhold, tilhørende praktiske øvelser/casestudier (udført i undervisningslokalet) og levere moduler som anført i kursusbeskrivelsen på grundlag af punkterne angivet i stk. 2.2.2, med et samlet anslået antal på 29 timer. Kontrahenten forventes at forberede relevant undervisningsmateriale før den første undervisningstime og om nødvendigt opdatere materialet i samarbejde med EMSA's underviser(e) mellem de efterfølgende timer, på grundlag af feedback fra deltagerne og med henblik på at opfylde kursusmålene, som defineret i stk. 2.2.2. Kontrahenten skal lægge vægt på en høj grad af aktiv deltagelse fra alle kursusdeltagerne, og de nævnte øvelser/casestudier skal i denne forbindelse foregå i undervisningslokalet med en gruppeinddeling af deltagerne. Derudover skal den underliggende dokumentation inkludere omfattende undervisningsdokumenter, der skal uddeles til deltagerne.
Mest fordelagtig