Information om udbud

Titel:
Telefonikommunikationstjenester
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
17/07/2018
Status:
Lukket
Information om partier
A
Mobiltelefonitjeneste
Mobiltelefonitjeneste.
Mest fordelagtig