Information om udbud

Titel:
Støtte til politikker vedrørende fluorholdige drivhusgasser (4 partier)
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/12/2018
Frist for modtagelse af bud:
25/02/2019
Status:
Lukket
Information om partier
3
Overvågning af HFC-pris og -udfasning
Det overordnede formål er analyse af markedsmæssige og økonomiske aspekter ved leveringen af og efterspørgslen for HFC'er samt alternative teknologier til intern brug hos GD for Klima, til støtte for overvågningen af indvirkningerne af forordning (EU) Nr. 517/2014.De specifikke opgaver i forbindelse med denne kontrakt er:— overvågning og analyse af markeds- og prisudviklinger globalt for EU-markedet for HFC'er,— vurdering af kvotesystemets funktionsmåde og indvirkning,— analyse af udfasningens indvirkning på innovationen i de relevante sektorer,— vurdering af den ulovlige handels størrelsesorden og, om muligt identificering af virksomheder, er ikke overholder reglerne.
Mest fordelagtig