Information om udbud

Titel:
Pilotprojekt om »Oprindelsesbestemmelser« til markedsadgangsdatabasen.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/06/2014
Frist for modtagelse af bud:
13/08/2014
Status:
Lukket
Information om partier
22
Sydafrika
Parti 22 vedrører anskaffelse af data vedrørende »Oprindelsesbestemmelser« gældende i Sydafrika, der skal medtages i markedsadgangsdatabasen. Der kan fås adgang til oplysningerne ved angivelse af en 4-cifret eller 6-cifret produktkode i det harmoniserede system eller en beskrivelse af varerne. Markedsadgangsdatabasen ligger på denne adresse: http://madb.europa.eu
Finder ikke anvendelse