Information om udbud

Titel:
Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssama...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
15/07/2019
Status:
Lukket
Information om partier
2
Dataindsamling, -validering og -udbredelse for udvidelses- og ENP-lande
Formålene ved dette udbud er at:— afprøve de reviderede strukturer for Eurostats offentlige database (Eurobase) for ikke-EU-lande samt tilpasse spørgeskemaerne til de reviderede strukturer.— Indsamle data og bruge den til at udfylde Eurobase-domænerne for ikke-EU-lande.— Tilgå indholdet af de eksisterende »Statistics Explained« (SE, »forklaret statistik«) artikler for at give forslag til at de enten slettes, at 2 eller flere SE-artikler lægges sammen eller at de opdateres med nye data.— Tilføje nye SE-artikler og— producere faktablade.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
LU