Information om udbud

Titel:
Sikkerhedstjenester til Den Europæiske Unions delegation i Canada — parti 1: Vag...
Ordregivende myndighed:
European External Action Service (EEAS)
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/08/2019
Frist for modtagelse af bud:
27/01/2020
Status:
Lukket
Information om partier
1
Vagttjenester
Kontrahenten skal stille de nødvendige menneskelige og materielle ressourcer til rådighed til sikring af personer og ejendom under den ordregivende myndigheds ansvar.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
00