Information om udbud

Titel:
Bygge- og anlægsarbejder til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejend...
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
27/11/2019
Status:
Lukket
Information om partier
2
Mindre bygge- og anlægsarbejder samt operationelle ændringer.
Genstanden for bygge- og anlægsarbejderne i dette parti kan klassificeres som følger:Gennemførelse af nye bygge- og anlægsarbejder: nye gennemførelsesarbejder, der omfatter nye infrastrukturer, faciliteter eller bygninger i hvilken som helst af EUIPO's aktuelle eller fremtidige bygninger og områder i Spanien eller andetsteds.Renoveringsarbejder: renoveringsarbejder omfatter al udvidelse, forbedring, modernisering, tilpasning, ændring eller konsolidering af arbejder i hvilken som helst af EUIPO's ejendomme, herunder indretningsarbejder, der medfører oprettelse af nye eller modernisering af eksisterende faciliteter i hvilken som helst af EUIPO's aktuelle eller fremtidige bygninger i Spanien eller andetsteds.Operationelle ændringsarbejder: Genstanden for de operationelle ændringsarbejder er øjeblikkelige eller kortfristede indgreb med henblik på udbedring af uforudsete begivenheder eller begivenheder, som ikke kan udbedres af Kontoret, samt opfyldelse af hastebehov, der risikerer at kunne udløse en risiko for Kontorets aktiviteter. Ud over ovennævnte arbejder, omfatter tjenesterne:1) Kontrakten vil kræve en række menneskelige og materielle minimumsressourcer med henblik på muliggørelse af en solvent gennemførelse af arbejderne. Derfor kræves der disponibilitet over et arbejdsteam, der er konstant til stede på EUIPO, samt en hurtig reaktionsstyrke, der skal være disponibel inden for 24 timer;2) Idriftsættelse af faciliteter i forbindelse med alle arbejder eller installationer, som udføres.3) Rengøring af arbejderne.4) Levering af »som udført-«dokumentation i forbindelse med gennemførelse af mindre arbejder.5) Udbedrende vedligeholdelse af installationerne i den relevante garantiperiode. Forebyggende vedligeholdelse vil obligatorisk blive tildelt EUIPO's firma for almen vedligeholdelse, som angivet i kontrakten;6) Alle tekniske, administrative, organisatoriske og tilsynsmæssige aktiviteter, som er nødvendige for at garantere den krævede kvalitet af hhv. arbejder, de gennemførte installationer og operationelle ændringer.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
ES521