Information om udbud

Titel:
Miljøforskning
Ordregivende myndighed:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/10/2019
Frist for modtagelse af bud:
09/12/2019
Status:
Lukket
Information om partier
3
Rammeaftale om mindskelse af miljøpåvirkninger — øget kapacitet for vurdering af politiktiltag
Formålet med kontrakten er opdatering, forbedring og validering af modelleringskapaciteterne i AERO-MS (Aviation Emissions and Evaluation of Reduction Options-Modelling System), således at de kan understøtte vurderingen af omkostninger og fordele forbundet med en lang række fremtidige politikvurderinger. Dette omfatter kapaciteten til at vurdere forskellige miljøpolitiske muligheder i forbindelse med luftfart, baseret på en præcis karakteristik af luftfartsindustrien og evnen til at kommunikere med grænseflader i andre databaser og modeller.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
DEA23