Information om udbud

Titel:
Pilotundersøgelse vedrørende ind- og udrejsesystem ved landegrænser
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2020
Frist for modtagelse af bud:
21/09/2020
Status:
Lukket
Information om partier
2
Pilotundersøgelse vedrørende ind- og udrejsesystem ved landegrænser i Spanien
Pilotundersøgelsen vil blive udviklet i to faser. Den første fase skal udføres efter underskrivelsen af kontrakten. Anden fase vil blive udført på betingelse af Frontex' positive vurdering af resultaterne af første fase og med forbehold af Frontex' udtrykkelige skriftlige anmodning om at gå videre.Den teknologi, der skal udvikles i pilotundersøgelsen, består i udformning af et »kernesystem til grænsekontrol og ind- og udrejsesystem« (i det følgende benævnt »kernesystem«), dets fremstilling, testning, ibrugtagning, brugeruddannelse, interaktion med værtslandets system, støtte til idriftsættelse i en bestemt periode samt demontering og bortskaffelse af systemet efter pilotundersøgelsens varighed.Kernesystemet skal understøtte grænsepassage og registrering i ind- og udrejsesystemet (baseret på rejsedokument, ansigt og fire fingeraftryk) af tredjelandsstatsborgere ved hjælp af en kombination af kiosker til selvindskrivning og biometriske porte. Den sikre forbindelse (lukket forbindelse) og kommunikation med de nationale grænsekontrolsystemer, udførelse af grænsekontrol af alle rejsende og registrering/kontrol af tredjelandsstatsborgere i ind- og udrejsesystemet vil blive udført i fællesskab af kontrahenten og værtsmedlemslandet (Spanien).
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
ES
Additional CPV Supplementary CPV
73000000