Information om udbud

Titel:
Statistisk undersøgelse vedrørende arealanvendelse/arealdække (LUCAS) 2022
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/07/2021
Frist for modtagelse af bud:
08/09/2021
Status:
Lukket
Information om partier
6
LUCAS 2022 — Helpdesk, teknisk bistand og kvalitetskontrol
Formålene med parti 6 er:• at udfærdige iværksættelsen af LUCAS 2022-undersøgelsen• at levere undervisning til projektledere for parti 1-5 og af undersøgelseslederne i samarbejde med kontrahenten for parti 7 (DMT) og parti 8 (undervisning vedrørende græsarealer). Projektlederen for parti 7 og den person, der underviser i DMT (parti 7), skal være til stede i hele perioden.• at yde teknisk bistand og kvalitetskontrol til Kommissionen og de undersøgelseskontrahenter (parti 1–5), der udfører LUCAS-undersøgelsen i 2022. I dette parti omfatter datakvalitetskontroltjenester kvalitetskontrol af data indsamlet under feltundersøgelsen for LUCAS 2022 og billedtolkningskampagnen for LUCAS 2022.Tidsfristen for alle opgaver i dette parti er meget afhængig af udviklingen i parti 1-5, som igen afhænger af de kontraktmæssige og klimatiske forhold.Ud af det samlede antal punkter, der vurderes af kontrahenterne i parti 1-5 (punkter udledt af billedfortolkning af landskabstræk, »in situ«-punkter og billedtolkede punkter), skal kontrahenten for parti 6 udføre følgende kontroller:• kontrollere højst 10 000 »in situ«-billedtolkede punkter• kontrollere 66 660 punkter, der er besøgt i felten• foretage ekstra kontrol af 20 000 billeder til anonymisering• kontrollere 25 000 punkter fra billedtolkningskampagnen.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
1,160,000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000