Information om udbud

Titel:
Ekspertisetjenester vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer
Ordregivende myndighed:
European Training Foundation (ETF)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/03/2022
Frist for modtagelse af bud:
01/04/2022
Status:
Lukket
Information om partier
4
Big data-analyse
Formålet med partiet vedrørende big data-analyse er at indgå kontrakt med en økonomisk aktør med speciale inden for analyse af big data med relation til efterretninger vedrørende arbejdsmarkeder/færdigheder, som skal kontraheres til at levere tjenesteydelser til støtte for ETF's arbejde på dette område. De tjenesteydelser, der skal leveres, vedrører navnlig følgende: Blok 1: teknisk udvikling, vedligeholdelse, dataindsamling, behandling, klassificering, levering, visualisering: • udvidelse af de OJV-baserede datasystemer til nye lande på grundlag af erfaringerne, teknologien og læringen fra ovennævnte pilotfase, understøttet af et system af værktøjer til kvalitetskontrol og rapportering • yderligere konsolidering, kvalitetsforbedring og vedligeholdelse af de eksisterende OJV-baserede datasystemer, der bygger på indhøstede erfaringer og systemgennemgang • konceptualisering, udvikling og implementering af et/en forbedret værktøj/platform til levering/visualisering af data, der imødekommer forskellige målgruppers behov, f.eks. a) analytikere og forskere og b) den bredere offentlighed (lærende, arbejdsgivere, uddannelses- og undervisningsudbydere, institutioner i den offentlige og private sektor) Blok 2: analyse, fortolkning, metodologisk innovation, kapacitetsudvikling: • konceptualisering og implementering af passende tilgange og værktøjer til analyse af udbudssidens forskellige aspekter, f.eks. data om mængden af kompetencer og kvalifikationer i den del af befolkningen, der er i den arbejdsdygtige alder/aktive/beskæftigede, viden, færdigheder og kompetencer defineret i uddannelsestilbud (analyse af læseplaner, programmer, kvalifikationer — alle niveauer og sektorer) • sammenlignende analyse af data på efterspørgsels- og udbudssiden om færdigheder og kompetencer — efter sektorer, erhverv, regioner, lande, dashboards, visualisering af resultater • analyse af specifikke temaer baseret på ETF-projektets eksisterende databaser, f.eks. om tendenser og karakteristika ved fjernarbejde, grønne job og færdigheder, nye tekniske og tværgående færdigheder, digitale færdigheder, oversigter, visualisering af resultater • analytiske rapporter og redegørelser om specifikke emner i forbindelse med anvendelsen af AI og datavidenskab inden for arbejdsmarkedsinformation, udfordringer, nye perspektiver og muligheder • bidrag til ETF's refleksion og tekniske udvikling i forbindelse med brug af resultater/data fra projektet »Big Data for LMI« (big data til arbejdsmarkedsinformation) til andre relevante ETF-projekter og -analyser • bidrag til ETF's overvejelser om fornyelse af OJV-datasystemet og innovative analytiske tilgange baseret på en kombination af forskellige datakilder og metoder • deltagelse i og bidrag til ETF's formidlings- og kapacitetsudviklingsarrangementer, netværk relateret til temaområderne for »Big Data for LMI«.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
1,000,000.00 EUR
ITC11
Additional CPV Supplementary CPV
72316000