Information om udbud

Titel:
Copernicus-landovervågningstjenester - arealdækkekarakteristika i høj opløsning ...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/03/2016
Frist for modtagelse af bud:
25/04/2016
Status:
Lukket
Information om partier
3
Produkter med græs og ikke-træagtig vegetation for EEA39
Det primære produkt for højopløsningslaget »højopløsningslag med græsagtig og ikke-træagtig vegetation« er en »maske med græs og ikke-træagtig vegetation«, som omfatter alle græsarealer i hele brugsintensitetsspektret. Produktet skal baseres på en længere tidsserie med billedmateriale (multitemporal og med flere sensorer), der skal gå helt tilbage til 2009, og give en referencekortlægning for græsarealer. Det skal ikke i den forstand være en opdatering af forsøgene i 2012-højopløsningslaget på at kortlægge græsarealer, men give en grundig reference for fremtidig overvågning af ændringer.
Mest fordelagtig