Information om udbud

Titel:
Tiltag til understøttelse af den forberedende aktivitet Best med henblik på frem...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/05/2013
Frist for modtagelse af bud:
02/09/2013
Status:
Lukket
Information om partier
1
Oprettelse og udvikling af den interaktive platform
Parti 1 — oprettelse og udvikling af den interaktive platform omfatter følgende opgaver: oprettelse af en arbejdsgruppe for Best understøttet af regionale videnhubs, udvikling og styring af et interaktivt websted, opsætning af et styringsudvalg og tilrettelæggelse af styringsudvalgets halvårlige møder, hvilket skal muliggøre og lette informationsudveksling om tilgængelige finansieringsmidler, rejsning af midler og formidling, og i hvilken forbindelse der skal udvikles strategier for Best i tæt samarbejde med igangværende aktiviteter med lokale og regionale myndigheder og fællesskaber og civilsamfundet.
Finder ikke anvendelse