Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική παροχή υπηρεσιών ΤΠ για την τυποποίηση, την παραγωγή και τη διάδοση στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Εφαρμογές παραγωγής στατιστικών: ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση
Εφαρμογές παραγωγής στατιστικών: ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση.
Η πιο οικονομική