Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες στήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων πολιτικής για 3 ομάδες προϊόντων: «Κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων:...
Η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή αναθεώρησης των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για τις υπό εξέταση διαφορετικές ομάδες προϊόντων. Για την παρτίδα 3 ζητείται η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων «Εξοπλισμός απεικόνισης».
Η πιο οικονομική