Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες σχετικά με την παροχή ικανοτήτων σχεδιασμού, διενέργειας και αξιολόγησ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Σεμινάριο συντονισμού και διαχείρισης καταυλισμών (CCCM) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και κατάρτιση...
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει, οργανώσει και υποστηρίξει συνολικά 2 σεμινάρια συντονισμού και διαχείρισης καταυλισμών, 1 το 2018 και 1 το 2020 καθώς και 4 προγράμματα κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020. Κάθε σεμινάριο θα έχει 24 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει 5 πλήρεις ημέρες μαθημάτων (χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης). Ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΜ ή OCHA) θα ολοκληρώσει τη συνολική προσέγγιση των σεμιναρίων, τα προγράμματα σπουδών, τα χρονοδιαγράμματα των σεμιναρίων και τα πρότυπα μαθημάτων για τα σεμινάρια. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη ως προς αυτό το σημείο. Η κοινοπραξία πρέπει να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία ώστε ένας από τους ανωτέρω φορείς να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τον σχεδιασμό.
Τιμή