Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παρτίδα 2: προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας M1
Παρτίδα 2: προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας M1.
Τιμή