Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών — μεμονωμένο(ά) πλοίο(α) που προορίζεται(ονται) αποκλειστικά για τον Frontex ανεξαρτήτως του...
Μεταφορά επιβατών μεταξύ καθορισμένων λιμένων στην Ελλάδα και την Τουρκία, σύμφωνα με τις διατάξεις των όρων αναφοράς.
Η πιο οικονομική