Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Ορισμός και ανάπτυξη λογισμικού
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής.
Η πιο οικονομική