Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών γυμναστή (παρτίδα 1) και κινησιοθεραπευτή (παρτίδα 2) για την α...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παροχή υπηρεσιών κινησιοθεραπευτή
Παρτίδα 2: με συχνότητα 3 x 2 ώρες/εβδομάδα, ο κινησιοθεραπευτής θα καλύπτει τα ίδια καθήκοντα με εκείνα του γυμναστή και θα πλαισιώνει τους χρήστες που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Οι υπηρεσίες θα εντάσσονται στις ακόλουθες περιόδους απασχόλησης: από τις 12:00 έως τις 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 17:00 έως τις 19:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη.
Η πιο οικονομική