Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

24/03/2017 - Nouvelle date de soumission des offres - New date of submission of the tenders - Nuova data di presentazione delle offerte – Nieuwe datum voor het indienen van offertes - Neue Schlusstermin für den Eingang der Angebote
Τίτλος:
Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ και συναφών υπηρεσιών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Προμήθεια αυτόματων επαγγελματικών μηχανών καφέ και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Προμήθεια αυτόματων επαγγελματικών μηχανών καφέ και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Τιμή