Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες και κάρτες πληρωμής.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Υπηρεσίες που αφορούν τις κάρτες πληρωμής
Το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών σχετίζεται με εμπορικές τράπεζες ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που στοχεύουν στη διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών και υπηρεσιών που αφορούν τις κάρτες πληρωμής. Η παρούσα παρτίδα σχετίζεται με υπηρεσίες που αφορούν τις κάρτες πληρωμής.
Η πιο οικονομική