Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών σε διάφορα νομίσματα της ΕΕ (εκτός το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Πληρωμές σε GBP
Επεξεργασία πληρωμών σε GBP στην εγχώρια αγορά (ως εγχώριες πληρωμές).
Άνευ αντικειμένου