Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή προγραμματισμένων και κατόπιν αιτήματος υπηρεσιών αναφοράς - δίκτυο ανταπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
15
Παροχή προγραμματισμένων και κατόπιν αιτήματος υπηρεσιών αναφοράς — δίκτυο ανταποκριτών του Eurofound — Ιταλία
Παροχή προγραμματισμένων και κατόπιν αιτήματος υπηρεσιών αναφοράς σχετικά με την Ιταλία.
Η πιο οικονομική