Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10658 Υπηρεσίες «premedia», εκτύπωσης και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Υπηρεσίες «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Εργασίες προεκτύπωσης ή/και «premedia» με παροχή των παραδοτέων σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές.
Η πιο οικονομική