Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παροχή υπηρεσιών ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων των υπηρεσιών εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναζητεί έναν πάροχο για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την αποστολή του για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών εστίασης (παρτίδα 1). Ως εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης, νοείται η εκμετάλλευση ενός εστιατορίου για το εργαζόμενο προσωπικό, η εκμετάλλευση 2 καφετεριών (K2 και K3) όπου προσφέρεται ταχεία εστίαση, η εκμετάλλευση μιας αίθουσας εστίασης για τη διεύθυνση (γεύματα, δείπνα, δεξιώσεις) για σκοπούς επίσημων γευμάτων και εκδηλώσεων.
Τιμή