Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Οδηγία περί μηχανημάτων (οδηγία 2006/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο ορισμός της τεχνικής γραμματείας για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17.5.2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ.
Η πιο οικονομική