Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ανακλαστικών γιλέκων με τα διακριτικά του Frontex...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Ειδικά προσαρμοσμένα γιλέκα
Ειδική προσαρμογή των υφιστάμενων γιλέκων. Περιγραφή: — τα υφιστάμενα γιλέκα που διαθέτει ο Frontex θα πρέπει να προσαρμοστούν μέσω της προσθήκης μιας εκτύπωσης με την πλήρη επωνυμία του οργανισμού όπως ορίζεται στο παράρτημα 3 των όρων αναφοράς, — η ποιότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο σημείο 3.3.3 των όρων αναφοράς, — εκτιμώμενη συνολική ποσότητα: έως 1 800 μονάδες.
Η πιο οικονομική