Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Information regarding the tender opening sessions has been published in the Document Library, in the file entitled 'information on opening.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την εφαρμογή εξωτερικής βοήθειας για το 2018 (FWC SIEA 2018)...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Υποδομή, βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας
Βλέπε φάκελο εγγράφων του διαγωνισμού ο οποίος διατίθεται στη σύνδεση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Η πιο οικονομική