Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων γραφείου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Προμήθεια επίπλων γραφείου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στην Ιταλία, παρτίδα 3
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή επίπλων γραφείου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στην Ιταλία, παρτίδα 3.
Η πιο οικονομική