Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμφωνία-πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα μελετών και τεχνικών εργασιών διαχείρισης εγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
S3
Τεχνική βοήθεια
Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η υλοποίηση πολυτομεακών αποστολών τεχνικής βοήθειας στον τομέα των έργων διαρρύθμισης ή μετατροπής, καθώς και η υλοποίηση ειδικών αποστολών.
Η πιο οικονομική