Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα ανάλυσης ή εξοπλι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
όργανα FuelCon
Συντήρηση εξοπλισμού δοκιμών FuelCon ως εξής: • 1A — αξιολογητής-S 70261 — δοκιμή κυψελών καυσίμου με μεμβράνες πολυμερικού ηλεκτρολύτη χαμηλής θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων κυψελών καυσίμου άμεσης μεθανóλης έως 3 kW, • 1B — αξιολογητής-S 70482 — δοκιμή κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου υψηλής θερμοκρασίας και ηλεκτρολυτικών κυψελών έως 500 W, • 1Γ — αξιολογητής-S 70272 — δοκιμή κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίων υψηλής θερμοκρασίας έως 5 kW.
Τιμή