Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης αλληλογραφίας και διανομής.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες εσωτερικής αλληλογραφίας και διανομής
Παρτίδα 1 — υπηρεσίες διαχείρισης εσωτερικής αλληλογραφίας και διανομής που αποτελούνται από τις ακόλουθες επιχειρησιακές δραστηριότητες: δραστηριότητα 1.1 — υπηρεσίες διανομής εσωτερικής αλληλογραφίας, δραστηριότητα 1.2 — κεντρικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, δραστηριότητα 1.3 — υποστήριξη όσον αφορά σε έγγραφα και εκδόσεις, δραστηριότητα 1.4 — υπηρεσίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (προαιρετικά). Οι όροι αναφοράς παράσχουν λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων των υπηρεσιών καθώς και των επί του παρόντος υφιστάμενων υπηρεσιών.
Η πιο οικονομική