Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων υποδοχής, ξεναγών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων υποδοχής και γραμματέα για το «Parlamentarium» στο Στρασβούργο
Για την παρτίδα 1: ο εγκαινιασμός του νέου Parlamentarium του Στρασβούργου προσελκύει περισσότερα άτομα για τις προτεινόμενες επισκέψεις και συμβάλλει κατά πολύ στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο απευθύνεται σε έναν ανάδοχο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη υπαλλήλων υποδοχής και ενός/μίας γραμματέα: — 2 μόνιμων υπαλλήλων με δυνατότητα αύξησης του αριθμού τους σε 5 υπαλλήλους υποδοχής ανάλογα με το πρόγραμμα των εγγεγραμμένων επισκεπτών, — και ενός/μίας γραμματέα ο (η) οποίος(α) θα είναι υπεύθυνος(η) κυρίως για τον προγραμματισμό των επισκέψεων.
Η πιο οικονομική