Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις-πλαίσιο για τη μίσθωση οχημάτων για δοκιμές και μετρήσεις και οχημάτων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων: επιβατικά αυτοκίνητα
Μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων για ερευνητικές δραστηριότητες ή για δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.
Τιμή