Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης εξωτερικών χρηστών για την Eurostat
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
12
Παροχή βοήθειας προς τη Eurostat για τη διαχείριση των αιτημάτων χρηστών στα σουηδικά
Παροχή βοήθειας προς τη Eurostat για τη διαχείριση των αιτημάτων χρηστών στα σουηδικά.
Άνευ αντικειμένου