Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισ...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων
Τεχνική βοήθεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής συμπληρωματικής διοικητικής βοήθειας σχετικά με τις δραστηριότητες ανθρωπίνων πόρων της υπηρεσίας του BEREC, προκειμένου να εκπληρωθούν οι ετήσιοι και πολυετείς στόχοι.
Η πιο οικονομική