Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες σχετικά με τον διάδρομο του κύριου δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μετα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
9
Παρτίδα 9: Διάδρομος Ρήνου–Δούναβη
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δημοσιεύεται για την περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης γνώσεων σχετικά με το βασικό δίκτυο και τους εννέα κεντρικούς διαδρόμους δικτύου και για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση της προόδου της υλοποίησης τω ν διαδρόμων καθώς και για την βελτίωση των σχεδίων εργασίας για τους διαδρόμους. Επιπλέον, οι ανάδοχοι θα παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούνται από τους συντονιστές για τη δομή διακυβέρνησης των διαδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ διαδρόμων και των ομάδων εργασίας τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας αφορούν τον διάδρομο Ρήνου–Δούναβη.
Η πιο οικονομική