Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πράσινη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία - δραστηριότητες υποστήριξης για τη συμμε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Αναλυτικές και συνεχείς υπηρεσίες υποστήριξης για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών.
Η παρτίδα 1 θα καλύπτει αναλυτικές και συνεχείς υπηρεσίες υποστήριξης για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών. Τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην παρτίδα 1 θα είναι εκ φύσεως αναλυτικά και μακροπρόθεσμα. Οι δράσεις ενδέχεται να απαιτούν έρευνα, ανάλυση πολιτικής ή / και συντονισμό διάφορων ενεργειών εμπλοκής των ενδιαφερομένων για μια χρονική περίοδο. Στόχος είναι η συνεχής αύξηση και ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων.
Η πιο οικονομική