Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πράσινη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία - δραστηριότητες υποστήριξης για τη συμμε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Δραστηριότητες ad-hoc συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και εργαλειοθήκη εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η παρτίδα 2 θα καλύπτει δραστηριότητες ad-hoc συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και εργαλειοθήκη εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα καθήκοντα που εμπίπτουν στη Παρτίδα 2 θα καλύπτουν υπηρεσίες υποστήριξης ad hoc ή βραχυπρόθεσμης στήριξης, όπως η οργάνωση εκδηλώσεων και η ανάπτυξη και εφαρμογή διάφορων εργαλείων εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δραστηριοτήτων προβολής.
Η πιο οικονομική