Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διεθνή γραφεία εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 3 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τη λειτουργία των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), όσον αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,ειδικότερα: Παρτίδα 1: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα. Παρτίδα 2: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία. Παρτίδα 3: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική. Ο γενικός στόχος της παρτίδας 2 — Το γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία είναι να συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ της ΕΕ παρέχοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με το πώς να προστατέψουν και να επιβάλουν τα δικαιώματα ΔΙ στην ή σε σχέση με την νοτιοανατολική Ασία. Οι υπηρεσίες του γραφείου εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία στοχεύουν στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, της διαχείρισης και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ της ΕΕ που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν στο Μπρουνέι στην Καμπότζη,στην Ινδονησία, στο Λάος, στη Μαλαισία, στη Μυανμάρ, στις Φιλιππίνες , στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Η πιο οικονομική