Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Oλοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, διαχείριση εκδηλώσεων και ταξιδίων
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the operational management of large-scaleITsystemsin the are...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας
Απόκτηση ευρέος φάσματος υπηρεσιών στον τομέα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς φορείς της eu-LISA,
Η πιο οικονομική