Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εναέριας επιτήρησης για λειτουργία συνόρων και ακτοφυλακής
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Εναέρια επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής μέσης απόστασης — κοινή χρήση δεδομένων μέσω απομακρυσμένης πύλης αποστολής
Ο ανάδοχος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή πτήσεις επιτήρησης μέσης απόστασης σε προκαθορισμένο χώρο ανάπτυξης υπηρεσιών, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να υποστηρίζει δραστηριότητες επιτήρησης και σε διεθνή ύδατα μέχρι 200 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο βάσης. Σκοπός της επιτήρησης είναι η αναφορά αντικειμένων και γεγονότων ενδιαφέροντος σε ένα κέντρο συντονισμού που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η περιοχή ανάπτυξης υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα/γεγονότα ενδιαφέροντος θα προσδιορίζονται εκ των προτέρων σε κάθε συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο από σταθερές πλατφόρμες πτέρυγας.
Η πιο οικονομική