Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γενικές υπηρεσίες επικοινωνίας και εκδόσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υπηρεσίες εκτύπωσης
Η παρτίδα 1 περιλαμβάνει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών εκτύπωσης των εκδόσεων του EMSA, όπως i) νομοθετικές εκδόσεις τυποποιημένης μορφής ii) τρίπτυχα φυλλάδια 1 σελίδας μεγέθους Α4 iii) φυλλάδια 4/8 σελίδων μεγέθους Α4 iv) αφίσες μεγέθους A0 του EMSA v) τεχνικές αναφορές, οδηγίες, εγχειρίδια και κατάλογοι απογραφής 32/48/64-σελίδων vi) τετράγωνες εκδόσεις 20 εκ. 8/56/72-σελίδων vii) δελτία πληροφοριών μονής / διπλής όψης A4 viii) επώνυμη γραφική ύλη Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι δημοσιεύσεις πρέπει να παραδίδονται πλήρεις με κείμενο και εικόνες από τον EMSA σε αρχείο PDF βελτιστοποιημένο για εκτύπωση (που έχει αναπτυχθεί σε Adobe InDesign).
Η πιο οικονομική