Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τηλεφωνίας και επικοινωνιών
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
A
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Η πιο οικονομική