Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβόλαιο πλαισίου υπηρεσιών - Υποστήριξη οικοσυστήματος για το πρόγραμμα Copern...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Υποστήριξη στους χρήστες
Βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω της διεύθυνσης που παρέχεται στην ενότητα I.3).
Η πιο οικονομική